Haapsalu
Pühendusega
Pargipingid

Haapsalu
pühendusega
pargipingid

Haapsalu Linnahooldus OÜ-st on võimalik tellida nimelist pinki

Pingi hind on 600€ ning see sisaldab  avalikuks kasutamiseks mõeldud  pargipinki koos graveeritud tahvliga.  Pink paigaldatakse Teie poolt  soovitud asukohta viieks aastaks.

Haapsalu Linnahooldus OÜ  vastutab mälestuspinkide hoolduse ja heakorra eest.

Info ja tellimine:

+372 520 1469

kairisiitsmann@hlhooldus.ee

Scroll to Top