Kalmistud

OÜ Haapsalu Linnahooldus haldab kalmistute registrisse kantud Haapsalu kalmistuid:

Haapsalu vana  kalmistu, Haapsalu Metsakalmistu,  Ridala uus kalmistu ja kalmistute  registrisse veel kandmata Haapsalu  kalmistuid: Ridala vana kalmistu,  Sinalepa kalmistu. 

Matuse vormistamine

 1. Arsti või kohtumeditsiinieksperdi poolt väljastatud tõendi ja surnu isikut tõendava dokumendi (passi) alusel tuleb vormistada surmatunnistus.

 2. Pöörduda kalmistu kontorisse matuse päeva ja kellaaja määramiseks. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal.

 3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse hauaplats kalmistule.

 4. Matuste korraldamiseks on Metsakalmistul kabel.

 5. Matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida kalmistu kontorist.

Teenuste ja hauakivide ning plaatide eest on võimalik tasuda arve alusel pangaülekandega

Kalmistu kontor

E-R 8:00-16:00

Telefon

+372 5350 4737

Telefon

+372 47 55191

E-mail

ilmelaane@hlhooldus.ee

Haapsalu kalmistute kodukord

 1. Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

 2. Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja –rajatisi.

 3. Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

 4. Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta. Jälgi kirjeid jäätmete konteineritel.

 5. Kalmistul ära tee lõkketuld.

 6. Mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sissesõit ilma valdaja loata keelatud. Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on vajadus kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistu kontorist sissesõiduluba.

 7. Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

 8. Kalmistut külastades jäta enda lemmikloomad koju.

Scroll to Top