OÜ Haapsalu Linnahooldus peamised tegevusvaldkonnad on erinevate heakorratööde teostamine, teede ja tänavate aastaringne hooldamine, kalmistute ja turu haldamine, tänavavalgustuse töökorras hoidmine ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine.

Haapsalu turg

OÜ Haapsalu Linnahooldus

OÜ Haapsalu Linnahooldus  on Haapsalu linna omanduses olev ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on erinevate heakorratööde teostamine , teede ja tänavate aastaringne hooldamine, kalmistute ja turu haldamine, tänavavalgustuse töökorras hoidmine ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine.  Lisaks eelpoolnimetatud valdkondadele teostame ka muid ühekordseid heakorra, remondi- ja ehitustöid.

Anna teada!

Haapsalu linnakodanikuna anna teada nii muredest kui rõõmudest

Fotod: Vendo Jugapuu

Scroll to Top