FIRMAST

  • Haapsalu Linnahoolduse kontorihoone
    Haapsalu Linnahoolduse kontorihoone

 

 

OÜ Haapsalu Linnahooldus  on Haapsalu linna omanduses olev ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on erinevate heakorratööde teostamine , teede ja tänavate aastaringne hooldamine, kalmistute ja turu haldamine, tänavavalgustuse töökorras hoidmine ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine.  Lisaks eelpoolnimetatud valdkondadele teostame ka muid ühekordseid heakorra, remondi- ja ehitustöid.