KALMISTUTEENUSED

↓ TEENUSED » KALMISTUTEENUSED

Matuse vormistamine

 1. Arsti või kohtumeditsiinieksperdi poolt väljastatud tõendi ja surnu isikut tõendava dokumendi (passi) alusel tuleb vormistada surmatunnistus.

 2. Pöörduda kalmistu kontorisse matuse päeva ja kellaaja määramiseks. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal.

 3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse hauaplats kalmistule.

 4. Matuste korraldamiseks on Metsakalmistul kabel.

 5. Matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida kalmistu kontorist.

 

Teenuste ja hauakivide ning plaatide  eest palume  tasuda kas makseterminali vahendusel kalmistu kontoris või arvega.

 

Haapsalu kalmistute kodukord

 1. Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

 2. Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja –rajatisi.

 3. Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

 4. Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta. Jälgi kirjeid jäätmete konteineritel.

 5. Kalmistul ära tee lõkketuld.

 6. Mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sissesõit ilma valdaja loata keelatud. Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on vajadus kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistu kontorist sissesõiduluba.

 7. Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

 8. Kalmistut külastades jäta enda lemmikloomad koju.

 

Haapsalu kalmistute teenustööde hinnakiri
  kehtib alates 15.03.2016          
  *** 1.04 - 31.10               
1. Matuseteenused              
                 
  1.1 Hauaplatsi ettevalmistamine        
    (platsi eelnev  ülevaatus, mahamärkimine, puhastamine) 1 koht 15,00€
                 
  1.2 Haua kaevamine         suvel¹ 130,00€
              talvel² 150,00€
                 
  1.3 Urnihaua kaevamine       suvel 30,00€
              talvel 60,00€
                 
  1.4 Kirstu hauastamine       suvel 180,00€
    (kuuseoksad, haud, labidad, lindid)   talvel 200,00€
                 
  1.5 Urni hauastamine       suvel 45,00€
    (kuuseoksad, lilled, haud, labidas)   talvel 75,00€
                 
  1.6 Hauastamine eritellimusel (A)     Kokkuleppel
                 
             
                 
  1.9 Matmispaiga tõendi väljastamine       4,00€
                 
  1.10 Kabeli kasutamine         20,00€
                 
A) hauastamine eritellimusel - matus kiirendatud korras, vormistamine vähem kui 2 tööpäeva enne matust, erimõõtmeline haud
                 
¹ talvine hooaeg: 01.11 - 31.03            
² suvine hooaeg: 01.04 - 31.10            
                 
2. Laenutusteenused            
  2.1 Haudalaskmislindid         2,50€
  2.2 Labidad matuse ajaks         5,00€
  2.3 Kuuseoksad hauale         30,00€
                 
3. Hooldusteenused            
                 
  3.1 Haua hooldus 1 kuu       1 koht 50,00€
              2 kohta 75,00€
              3 kohta 100,00€
                 
  3.2 Haua hooldus aasta       1 koht 150,00€
              2 kohta 200,00€
              3 ja enam 250,00€
                 
Sisaldab riisumist 1 kord nädalas, rohimist, kastmist, niitmist      
                 
  3.3 Ühekorne hauaplatsi korrastamine       25,50€
    (riisumine, pühkimine)        
                 
  3.4 Küünla süütamine (lisandub küünla maksumus)   1,50€
                 
  3.5 Küünla süütamine (kliendi küünal)       2,50€
                 
  3.6 Hauaplatsi liiva vahetamine (sisaldab liiva maksumust) 1 koht 53,00€
    Lisandub kile maksumus        
                 
  3.7 Hauaplatsi katmine liivaga (sisaldab liiva maksumust) 1 koht 38,00€
    Lisandub kile maksumus        
                 
  3.8 Haua korrastamise kompleksteenus     Kokkuleppel
    (liivavahetus, ääriste korrastamine, kivi paigutus)  
                 
  3.9 Hauarajatise paigaldus (hauavaas, haualatern)   1 tk 5,50€
                 
  3.10 Hauakivi paigaldus       Kokkuleppel
                 
  3.12 Eritööd (B)         1 tund 30,00€
 

 

             
B) Eritööd - puude ja põõsaste juurimine, hauarajatise teisaldamine, talvel teeraja sisselükkamine ning muud tööd, mis ei sisaldu Haapsalu kalmistute teenustööde hinnakirjas
                 
Tööaja arvestus toimub täistundides.          
                 
Hooldusteenuste hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.      

 

         

* Kalmistu töötaja kontrollib looduses (kalmistul) enne eraettevõtja poolt töödega alustamist, et hauaplatsi kasutaja poolt tellitud tööd on kooskõlas kalmistu andmekogus vormistatud platsikasutusega, et kavandatud tööde käigus ei toimuks omavolist platsi suuruse muutmist, puude raideid. Et peetakse kinni konkreetsele kalmistule kehtestatud konkreetsetest muinsuskaitse e

 

 Nüüdsest on võimalik tellida kalmistu kontorist hauakive ja plaate.

 

Teenuste ja hauakivide ning plaatide  eest palume  tasuda kas makseterminali vahenudusel kalmistu kontoris või arvega.

 

 Suuremad hauakorrastustööd ja hauakivide tellimised toimuvad ettemaksu alusel.

Hauakivid –kivi tuleb välja osta kohe. Peale kivi valmimist tuleb tasuda graveerimistööde ja paigalduse eest.

Haua korrastus- peale hinnapakkumise tegemist tuleb tasuda 50% töö maksumusest. Teise osamakse tasub peale töö valmimist